Kom in actie voor de dierenhouderij!

Dieren houden is ván dieren houden. Door ervaring met het houden van dieren ontstaat inlevingsvermogen in het dier. Je leert het dier te lezen, te zien wanneer het zich fijn voelt, gestresst, angstig, of ziek. En je leert dat wat jij als mens fijn zou vinden, niet altijd overeenkomt met wat je ervaren hebt wat het dier fijn vindt. Je leert dus niet je menselijke gevoelens op het dier te projecteren, maar leert juist het dier te lezen. Dat leer je alleen door dagelijks het dier te verzorgen en ermee in aanraking te komen. Daardoor ontstaat een respect en waardering, op een heel ander niveau dan je dat kunt krijgen wanneer je de dieren in het wild, of bijvoorbeeld in de dierentuin tegenkomt. En als je leert inlevingsvermogen te krijgen in een andere diersoort dan kun je je ook inleven in andere mensen. Jezelf inleven in een ander wezen dan jezelf. Je wordt er een beter mens van. Daarom zeggen we ook vaak dat het goed is voor een kind om voor een dier te leren zorgen. Naast inlevingsvermogen leert het kind hiermee om eigen verantwoordelijkheid te dragen, krijgt het inzicht in biologie en is het goed voor de algemene ontwikkeling. Verder vermindert het omgaan met dieren stress en verhoogt het het menselijk welzijn. 

Genoeg redenen dus om de dierhouderij te omarmen. Echter staat deze hobby meer en meer onder druk. De Nederlander uit de stad is steeds minder gewend om zelf met dieren om te gaan en kan zich niet meer inleven in mensen die dat wel doen, en ook niet in dieren in gevangenschap. Een dier achter een hek is per definitie zielig, want als je nooit met dieren bent opgegroeid of hebt gewerkt ga je enkel je menselijke gevoelens op die dieren achter die tralies of dat hek projecteren.

In plaats van regels voor het verbeteren van het dierenwelzijn wordt de roep om het houden van dieren te beperken steeds luider (want 'die horen toch in de natuur?'), en loopt onze hobby en passie groot gevaar. We hebben als dierenliefhebbers en gewone 'provincialen' veel te lang over ons heen laten lopen. Het is tijd om tegengas te geven en de handen ineen te slaan. Voor het te laat is. 

 

Collegahandelaren verenigt u!

In de strijd tegen de invloed van de anti-dierenhouderslobby >>> https://www.avi-com.org/

Stem met je dierenhart bij de Provinciale Statenverkiezingen

Lieve dierenvrienden,

 

De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. Normaal houd ik me verre van het openbaren van politieke meningen. Maar helaas is het tijd om op te komen voor mijn passie en voor mijn bestaansrecht, en dat van velen.

 

Het is tijd dat we met zijn allen onze stem laten horen. Vóór we straks met zijn allen niks meer mogen door in de Randstedelijke en Brusselse bubbel opgelegde regeltjes en verboden. Het is tijd dat we op partijen stemmen die het goed voor hebben met de dierhouderij. Helaas zijn we ver in de minderheid. Het lijkt erop dat alleen BBB en SGP zich nog aan onze zijde bevinden.

 

Op 1 januari 2024 wil de Minister de positieflijst zoogdieren van kracht laten gaan.  Hierdoor zullen er onder andere zelfs geen Russische dwerghamsters en herten meer mogen worden gehouden als hobby.

 

In het overleg met KleindierNed hierover, verklaarde minister Adema (LNV) dat hij "'s morgens vroeg, rijdend door Nederland en daar herten ziet lopen, tot de conclusie is gekomen dat herten in de vrije natuur thuishoren en niet binnen een omheining". Alle partijen volgden hem, alleen dhr. Bisschop van de SGP (in dit overleg ook de BBB vertegenwoordigend) stond nog aan de kant van de dierenhouderij. Ook vanuit de partijen die van oudsher de belangen van het platteland vertegenwoordigen (CDA), kwam helaas géén weerwoord tegen de minister. (Bron: https://www.aviornis.nl/.../artikel/de-positieflijst/... ). Maar het mag geen verrassing heten dat de oude machtspartijen er niet meer zijn voor de gewone man zoals u en ik. 

 

Uiteraard hoeft de dierhouderij niet stil te staan in de tijd. Houderijvoorschriften en verplichte cursussen om bepaalde groepen dieren te kunnen en mogen houden kunnen een oplossing zijn om misstanden te voorkomen. Maar waarom zou iemand die aantoonbaar een net zo'n goed verblijf en verzorging kan bieden aan bijvoorbeeld stinkdieren, deze niet mogen houden, en een dierentuin wel? Vrijwel alle dierentuinen zijn eens begonnen als privécollectie van een dierenliefhebber. Willen we dat het niet meer mogelijk is voor een echte liefhebber en specialist om zelf ook zo te beginnen? Leggen we het monopolie in handen van een klein groepje hotemetoten? En heeft dat ooit op lange termijn zaken beter gemaakt?

 

Ook diverse in het wild bedreigde diersoorten worden in particuliere collecties met succes gefokt of gekweekt. Het in particuliere handen houden en fokken met dieren zorgt voor een brede kennispoel, en een bredere genetische poel om uit te vissen indien een diersoort met uitsterven bedreigd is. Gaan we ook autorijden verbieden omdat een klein groepje automobilisten zich schuldig maakt aan onveilig rijgedrag? Nee. We maken regels voor het autorijden en handhaven deze. Zo zou het ook bij de dierhouderij moeten. Verbieden is niet de oplossing, maar reguleren wel!

 

Na de positieflijst zoogdieren, zal Den Haag doorgaan met positieflijsten voor vogels, reptielen en vissen. Ook de ruitersport ligt al onder vuur. We moeten dus de handen ineen slaan. En opkomen voor onze rechten.... voor het te laat is.

 

Ik stem daarom zelf op BBB en ben actief voor onder andere Platvorm Verantwoord Huisdierenbezit. Wat u ook stemt en wat u ook doet: laat deze keer óók uw dierenhart spreken.

 

Dieren houden is ván dieren houden!

 

 

Drs. Mike van Kollenburg