Zebravink

  • Wetenschappelijk: Taeniopygia guttata
  • Engels: Zebra Finch
zebravink  
Een koppel wildkleur zebravinken  

De zebravink kent twee ondersoorten. De nominaatvorm guttata ofwel de Timor zebravink, komt voor in Indonesië. In gevangenschap wordt hij alleen in de wildvorm gekweekt. De meest bekende ondersoort is de castanotis. Deze ondersoort komt uit Australië en is enkele centimeters groter dan de Timor-Zebravink. Het is één van de meest gehouden vogels in avicultuur en er bestaan dan ook vele kleurslagen.

De zebravink behoort tot de gemakkelijkste vogels qua verzorging en kweek. De vogels kunnen al (koppelsgewijs) worden gehouden in een kooi van 40x40x40, hoewel ik zelf kooien van 60 breed gebruik. Het zijn ook uiterst geschikte vogeltjes voor in de gezelschapsvolière.

Als basismengeling kan tropenzaad worden verstrekt. Dit moet worden aangevuld met eivoer, af en toe wat groen, eventueel trosgierst, onkruidzaad en natuurlijk maagkiezel en grit.

Zebravinken komen gemakkelijk tot broeden. Vrijwel iedere nestgelegenheid wordt geaccepteerd: tralie-, halfopen- en gesloten nestkasten voldoen allemaal. Hierin wordt door de vogels van kokosvezel en sisaltouw een nest gemaakt. Zebravinken broeden ongeveer twee weken waarna de jongen circa tweeëneenhalve week in het nest blijven. 

Zebravinken hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld van de kleine wildvorm vogels tot zeer grote TT (tentoonstellings) vogels. Dit is voor een belangrijk deel gebeurd onder invloed van de Engelse vogelsport, waar formaat altijd (zie bijvoorbeeld ook de Engelse grasparkiet) zeer gewaardeerd wordt.

Een koppel timorzebravinken

Een Timorzebravink (boven) en grijze TT zebravink (onder).

Hierboven ziet u foto's van Timor zebravinken en een Timor met een groot formaat 'gewone' zebravink. Op de tweede foto ziet u duidelijk het verschil in formaat tussen de kleine Timorzebravink en een groot formaat gewone zebravink.  Zoals u ziet is de Timor van snavelpunt tot staateinde slechts zo groot als de TT zebravink van kop tot romp! Behalve het verschil in formaat missen Timorzebravink mannen de zebrabestreping boven de borstband, hebben Timors een puntigere snavel en hebben de mannen weinig oranje op de flanken.

Er zijn diverse mutaties bekend van de gewone zebravink (T.g. castranotis), waarvan ik u enkele mooie plaatjes niet wil onthouden:

Zwartwang zebravink

Blackface zebravink

Witte zebravinken

Witborst zebravinken

Oranjeborst zebravink

Bonte zebravink