Driekleur  glansspreeuw

  • Wetenschappelijk: Lamprotornis superbus
  • Engels: Superb Starling
driekleur glansspreeuw
Een driekleur glansspreeuw
 

De driekleurglansspreeuw is een vogel die voorkomt in het oosten van Afrika. Man en pop zijn niet van elkaar te onderscheiden, omdat de kleur hetzelfde is, en man en pop beide zingen. De vogels moeten daarom m.b.v. endoscopie of DNA worden gesekst. De oude wetenschappelijke benaming van de vogel is Spreo superbus, een benaming die nog steeds regelmatig wordt gebruikt en die men zeker nog op dna-papieren tegen kan komen.

Als basisvoeding kan een universeelvoer worden verstrekt. Hierbij worden dagelijks enkele meelwormen, buffalowwormen en pinkies gevoerd. Aanvullend kunnen ook regelmatig andere soorten insecten worden gevoerd, zoals sprinkhanen, krekels en regenwormen. Verder worden dagelijks verschillende soorten bessen, en regelmatig andere fruitsoorten gevoerd. De vogels zijn vaak op de grond te vinden op zoek naar insecten, wat dan ook de manier is waarop zij in de vrije natuur hun kostje bij elkaar scharrelen. Verder nemen ze vrijwel dagelijks een bad. Driekleurglansspreeuwen zijn intelligent en niet erg schuw. Hierdoor zullen zij al snel gewend raken aan de verzorger en zelfs vrij gemakkelijk een lekkernij als meelwormen uit zijn/haar hand pikken.

Als nestgelegenheid wordt een groot natuurblok voor rosella's verstrekt. Hierin wordt door de vogels met onder andere kokosvezel een nest gemaakt. Soms kunnen zij ook een kleiner blok (zoals dat voor valkparkieten) of zelfs een beschutte plank in de volière accepteren, mits deze genoeg houvast biedt om een nest te maken. In de broedtijd worden de meelwormen zo veel mogelijk vervangen door pinkies en buffalowwormen. De voorgeschreven ringmaat is 4,5 mm.

Mits de vogels goed uit de tocht zitten, en de beschikking hebben over een beschutte plek, kunnen ze in de winter best in een buitenvolière verblijven.