Bichenowastrilde

  • Wetenschappelijk: Taeniopygia bichenovii (al.: Poephila bichenovii)
  • Engels: Double-barred Finch
bichenow astrilde
 
 Koppel bichenowastrildes. Links de pop,
rechts de man. De man heeft een helder-
wit masker, terwijl het masker van de
pop wat grijzig is. Ook is er verschil te
zien in de zwarte masker- en borstranden.  
 

Binchenowastrildes zijn kleine vinkachtigen uit het noorden van Australië. Door hun scherpe tekening met daarin afwisselend zwart en wit zijn het mooie en opvallende vogeltjes. De man en pop zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. De tekening van de man is contrastvoller en meer helder als die van de pop (zie foto).

Bichenowastrildes zijn ondanks hun tere voorkomen vrij gehard en kunnen, als zij een buitenverblijf gewend zijn, best zonder extra bijverwarming overwinteren. Wel moeten zij zich goed kunnen beschermen tegen de tocht en de ergste koude in een geïsoleerd nachthok. Bichenowastrildes zijn goed te houden in kweekkooien van ten minste 60 cm. Als nestgelegenheid worden zowel tralienestkastjes als halfopen nestkasten geaccepteerd. Het nest wordt vooral gebouwd van kokosvezel, de bodem van het nest wordt vaak nog verder opgevuld met materialen als sisaltouw, wol, etc. Zowel de man als de pop nemen de taak van het broeden op zich. Vaak zijn zij ook samen op het nest te vinden.

De hoofdvoeding van Bichenow astrildes bestaat uit tropenzaad. In het voorjaar wordt dit aangevuld met eivoer en buffalowormen om de paringsdrift op gang te brengen en aan de eiwitbehoefte van de jongen te voldoen.